Genderidentiteit

Genderidentiteit is de identiteit die je voelt bij je gender. Dat betekent: de persoonlijke beleving van je eigen gender. Voor de meeste mensen geldt dat dit gevoel overeenkomt met hun biologische geslacht, wat bekend is onder de naam cisgender. Het kan echter ook zo zijn dat dit gevoel niet overeenkomt met het biologische geslacht, bijvoorbeeld wanneer iemand mannelijke geslachtsorganen heeft maar zich in de genderbeleving een vrouw voelt. Dit verschijnsel wordt ook wel met genderdysforie beschreven. Genderidentiteit is dus niet hetzelfde als sekse.

 

Genderidentiteit

Met het woord gender wordt dus in feite een onderscheid gemaakt tussen identiteitsaspecten van een sekse en de daadwerkelijke biologische en lichamelijke aspecten die er aan sekse zijn gekoppeld. Gender refereert veelal aan de sociaal-cultureel verbonden aspecten van het man of vrouw zijn. Dit betekent dat mannen een vrouwelijke identiteit kunnen hebben en andersom, dat vrouwen een mannelijke identiteit kunnen hebben. In Nederland zijn er officieel maar twee soorten gender geclassificeerd en juridisch erkend, te weten mannelijk en vrouwelijk. Een dergelijke tweedeling wordt genderdichotomie of genderdualiteit genoemd. In sommige samenlevingen echter, bestaat er een derde geslacht of bestaan er verschillende categorieën. Dit wordt genderdiversiteit genoemd.

 

Genderdysforie

Genderdysforie betekent dat je het gevoel hebt dat jouw lichamelijke, biologische geslacht niet overeenkomt met jouw gevoel en identiteit. Je kunt dan het gevoel hebben dat je eigenlijk tot een ander geslacht behoort. Veel mensen met genderdysforie ervaren dit gevoel al op jonge leeftijd. Zo kunnen jongens de neiging hebben meisjeskleren te dragen en meisjes er meer jongensachtig uit willen zien. Sommige van deze kinderen gaan later in hun leven een transitie in, waarbij uiteindelijk hun lichamelijke geslachtskenmerken worden aangepast naar hun genderidentiteit.

 

Terminologie

In de wereld van de genderidentiteit bestaan veel termen die in het begin best verwarrend kunnen zijn. We zetten ze dus nog een keer op een rijtje. Wanneer de persoonlijke beleving van je eigen gender overeenkomt met je biologische geslachtskenmerken noemen we dat cisgender. Een onderverdeling van gender in twee soorten, namelijk mannelijk en vrouwelijk, noemen we genderdualiteit of ook wel gender binary. Genderdiversiteit staat daar tegenover en komt voor in samenleving waarin verschillende categorieën of genders bestaan. Wanneer de genderbeleving niet overeenkomt met de geslachtskenmerken noemen we dat genderdysforie.

 

Paraplu

Voorts spreken we van transgender als een parapluterm. Daaronder vallen transmannen en transvrouwen die een transitie hebben ondergaan. Ook genderqueer en crossdresser en travestie vallen onder de term transgender.  Genderqueer is de term die gebruikt wordt voor genderidentiteiten die niet per se mannelijk óf vrouwelijk zijn. Non-binair is een ander term die hieraan ook wel wordt gegeven. Genderqueer is overigens niet hetzelfde als queer: queer is een verzamelnaam waar alles onder valt dat niet cisgender is. Crossdressers zijn mensen die al dan niet wegens hun genderidentiteit van tijd tot tijd zich omkleden tot het andere geslacht. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook drag queens en kings.