Wat is de leidraad WWFT precies?

Leidraad WWFT

Sinds enkele jaren kennen we in Nederland de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, oftewel de WWFT. Deze wet helpt met het bestrijden van allerlei vormen van financiële misdrijven, zoals fraude en witwassen. Met de WWFT worden ondernemers hier actief bij betrokken door ze te verplichten zich aan de leidraad WWFT te houden. Lees hier wat deze leidraad precies inhoudt. 

Wat is de WWFT?

De WWFT stelt ondernemers en financiële dienstverleners verplicht om hun cliënten en potentiële cliënten aan een screening te onderwerpen, voordat ze tot zaken overgaan. Het zal duidelijk zijn dat dit een effectief middel kan zijn in de strijd tegen financiële misstanden in deze sector. Door te controleren op indentiteit en de inschrijving bij de kvk, wordt zo bijvoorbeeld voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen die niet bevoegd zijn of niet geïdentificeerd kunnen worden. De inzet van personen en bedrijven in de financiële wereld in de bestrijding van zaken als witwassen is dan ook hard nodig, willen we hier een slag in maken.

Hoe houd ik me aan de leidraad WWFT?

In de leidraad WWFT staan alle verplichtingen waaraan je als financieel dienstverlener moet voldoen. De precieze invulling van deze eisen is afhankelijk van je functie en de niche waarin je je bevindt. Zo is een bank aan andere regels verbonden dan een makelaar. Bedrijven zijn vrij in hóe ze de controles uitvoeren, als de uitkomst maar gedegen is. Je kunt het jezelf echter een heel stuk gemakkelijker maken door de check te automatiseren met specialistische software. Zo weet je zeker dat je je aan alle eisen uit de leidraad houdt. Deze software houdt bijvoorbeeld bij welke klanten al gescreend zijn, en bewaart de gegevens zo lang de WWFT daarom vraagt. Je níet aan de WWFT houden is overigens strafbaar, en niet zo’n beetje ook. Het kan je een flinke boete of zelfs strafvervolging opleveren. Houd je dus aan deze wet, en werk mee in de strijd tegen financiële misstanden.